Core team members

Field teams

MANOLIS

Pomak villages

Analysis team

The HELIC study has been supported by many individuals who have contributed to sample collection (including Antonis Athanasiadis, Olina Balafouti, Christina Batzaki, Eleni Emmanouil, Pounar Feritoglou, Kiki Kaldaridou, Anastasia Kaparou, Vasiliki Kariakli, Chrisa Kiagiadaki, Stella Koinaki, Maria Konidari. Katerina Kostopoulou, Hara Koundouraki, Dimitris Koutoukidis, Eirini Mamalaki, Eirini Mpamiaki, Rena Peteinaraki, Nilden Selim, Nesse Souloglou, Dimitra Tzakou, Katerina Vosdogianni, Niovi Xenaki), data entry (Thanos Antonos, Betty Spiliopoulou), sample logistics (Sarah Edkins, Emma Gray), genotyping (Robert Andrews, Hannah Blackburn, Doug Simpkin, Siobhan Whitehead), sequencing (Jonathan Bailey, John Burton, Danielle Walker, Sara Widaa), research administration (Anja Kolb-Kokocinski, Carol Smee, Danielle Walker, Sarah Sims, Nicola Corton), methods and support (Angela Matchan, Jenn Asimit, Britt Kilian, Kalliope Panoutsopoulou) and informatics (Martin Pollard, Josh Randall).

Cookies policy | Terms and Conditions. This site is hosted by the Wellcome Sanger Institute.